تعلیم و تربیت
آموزش سعی و تلاش هنرمندانه و پیچیده ای می باشد که باید برای آن مطالعه و برنامه ریزی کرد. اما این تنها بخش کوچکی از هنر تدریس می باشد. خیلی زود متوجه خواهید شد که برای دست یابی به موفقیت نه تنها باید با موضوع مورد بحث آشنا باشید بلکه باید دانش آموزان خود را نیز بشناسید. جوانان و نوجوانان افرادی رو به تکامل و در حال تغییر می باشند. آن ها نسبت به دنیایی که در آن زندکی می کنند بسیار حساس و نکته سنج تر از دانش آموزان چند سال گذشته هستند.

معلم، ای انسان آزاده

برای درک دانش آموزان امروز پست مدرنیسم را امتحان کنید.

اغلب معلمان سنتی بسیار نگران این مسئله هستند که تحصیلات حرفه ای شان روی یک تئوری متمرکز شده باشد. آن ها می خواهند درباره نحوه موفقیت خود در اداره کلاس تجارب کاربردی تر و اطلاعات جزئی علمی و عملی بیشتری را کسب نمایند. ممکن است اهمیت عملکرد استفاده از یک تئوری اساسی پیش از این که فردی وارد آن حرفه شود مشخص نگردیده باشد. لذا پس از شناخت یک تئوری به عنوان اساس شیوه ی کار، معلم به روشی دست می یابد که توسط آن به بررسی گسترده تری در خصوص اتفاقات داخل کلاس و رابطه بین یاددهنده و یادگیرنده می پردازد. این روش به معلم کمک می کند تا به خوبی درک نماید که چگونه دنیای خارج روی جو کلاس تاثیر می گذارد. تئوری پست مدرن در سیستم های آموزشی توسط "داول" تشریح گردید که امروزه با توجه به گرایش های موجود در عملکردهای یادگیری و آموزش، مناسب ترین تئوری می باشد.

 

معلم، ای انسان آزاده

 

داول ویژگی های دانش آموزان امروز را با استفاده از مواردی که در دنیا جریان دارد از قبیل: کم رنگ شدن خانواده های سنتی و ارزش های سنتی و عدم جذب آموزش های سنتی و یادگیری مبتنی بر آموزش نوین، توصیف نموده است. ایشان دوره نوجوانی و جوانی را به عنوان سنی از آشوب ها بیان نموده است. وی معتقد است معلم ها باید در چنین دنیایی تفاوت های دانش آموزان را بپذیرند. دانش آموزان به یک طرح آموزشی جداگانه متناسب با خود نیاز دارند. این نگرش و گرایش منجر به افزایش طرح های آموزش انفرادی می گردد که برای نیازهای خاص دانش آموزان، در حال طراحی می باشد. طراحی درس های مناسب انفرادی نه تنها می تواند دوره ی آموزش امروزی را برای دانش آموزانی که دارای نیازهای خاص هستند، تغییر دهد، بلکه می تواند دقیقا برای تمام دانش آموزان اجرا گردد.

 

اکنون معلم پست مدرن باید پاسخ گوی رسیدگی به دانش آموزانی باشد که نیازهای خاص دارند. بنابراین باید برنامه درسی استان و حوزه تحت اختیار خود را بررسی نماید و برای کلاسش سیستم مدیریتی طراحی نماید که در آن استقلال و مسئولیت را رواج دهد و روش های برخورد با این وظایف گسترش می یابد. گرچه در ابتدا به نظر می رسد این اقدام غیر ممکن باشد، با این وجود تمام موارد با یک برنامه ریزی دقیق قابل اجرا می باشد. معلمی که از روش پست مدرن استفاده می کند، یک رابطه یادگیری متفاوتی با دانش آموزان برقرار خواهد نمود. او در بین ردیف های دانش آموزان از جلو به عقب کلاس قدم نمی زند بلکه بیش تر اوقات در حال کار گروهی و تعامل متقابل با دانش آموزان می باشد. معلم بیش تر از این که یک سخنران باشد، گسترش دهنده علم و دانش می باشد. او باید تسهیل کننده ی یادگیری باشد، همان کسی که به دانش آموزان کمک می کند تا روی یادگیری موضوعات درس تمرکز نمایند و با همه ی این ها، در صورت نیاز هریک از دانش آموزان به آموزش انفرادی باید آن شرایط را فراهم نماید. علاوه بر این معلم باید روش های آموزشی قابل قبول سنتی را به روش های جدید ضمیمه نماید. معلم باید همیشه مراقب روش های برخورد خود با نیازهای دانش آموزان باشد و یادگیری را برای آن ها هدفمند نماید. نکته اساسی در برخورد با نیازهای دانش آموزان این است که بدانیم آن ها واقعا دانش آموز امروز هستند.

 

با گروه های مختلف دانش آموزی آشنا شوید.

روز معلم

 

مسلما شما در طی تحصیل کلاس های حرفه ای خود مطالب زیادی پیرامون انواع دانش آموزان خوانده و شنیده اید. هم چنان که وارد دنیای واقعی می شوید و با گروه های مختلف دانش آموزان آشنا می گردید مسئولیت رسیدگی به آن ها را بر عهده می گیرید، بنابراین شاید لازم باشد تا روی بعضی از ویژگی هایی که با آن ها مواجه می شوید، تاکید بیش تری نمایید. بسیاری از دانش  آموزانی که به آن ها آموزش می دهید شاید فاقد حمایت والدین در مواقع ضروری باشند، همان مواقعی که لازم است دانش آموز برای آمدن به مدسه و ماندن در آن علاقه مند شود. در این زمان اگر معلم این دانش آموزان را در نیابد و آن ها را به آمدن مدرسه تشویق نکند بسیاری از آن ها ترک تحصیل خواهند نمود.

 

 این ها دانش آموزان "در معرض خطر" را تشکیل می دهند که می تواند از هر گروه اجتماعی-اقتصادی و از هر گروه قومی و از هر نوع خانواده ای باشند اگرچه آمار نشان می دهد فرزندان برخی از خانواده ها با ویژگی هی مشخص، درصد بالاتری از ترک تحصیل را تشکیل می دهند.

 

در مقاله بعدی به تفصیل درباره دانش آموزان در معرض خطر خواهیم پرداخت.

 


 

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: نسیم گوهری

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 10:58  توسط احمد کریمیان | 
روانشناسان تربیتی معتقد هستند که 75 درصد موفقیت معلم در کار معلمی مدیون هنرمندی اوست. یعنی علاوه بر داشتن معلومات و اطلاعات، معلم باید با فوت و فن معلمی آشنا باشد. بهره گیری از معلومات و کیفیت نقل  انتقال آن معلومات به شاگردان و ظرافت و لطافت هایی که در این رهگذر معلم به کار می برد، همه مربوط به هنرمندی و درایت معلم است. این ها چیزهایی نیستند که در دانشگاه ها از لابه لای کتاب ها بتوان آن ها را استخراج کرد. این ها همه ظرافت هایی است که اگر زمینه های ابتدایی آن در افرادی وجود داشته باشد، قابل پرورش و توسعه خواهد بود.

بنابراین هنرمندی معلم چیزی نیست که از خارج به معلم انتقال داده شود، بلکه این خود معلم است که با دقت و سنجش روحی و معنوی دقایق، هنر را در ارتباط با درس و شاگردان از خود بروز می دهد و مربوط به همه استعدادها و روحیات اوست.

راهکارهای مدیریت کلاس و بردباری معلم

 

بسیاری از معلمان به معلومات خود متکی بوده و اساسا به هنرمندی معلم توجه ندارند و تصور می کنند که چون دارای معلومات هستند، همه شاگردان باید در برابر اطلاعات و آگاهی های آنان مطیع و رام باشند. غافل از این که معلومات معلم نقش بسیار کوچکی در این باره عهده دار است و سهم بیشتری مربوط به هنرمندی معلم است. یعنی بداند که چگونه با شاگردان ارتباط برقرار سازد. باید به خاطر داشته باشیم که هر معلم و کلاس و دانش آموزان هر کلاس دارای روحیات خاصی هستند. بنابراین هنرمندی معلم ویژگی نیست که بتوان آن را به یک معلم دیگر و یک کلاس دیگر انتقال داد. روی این اصل هرکس با توجه به امکانات شخصی خود باید هنر بیافریند نه این که از هنر دیگران اقتباس نماید.

 

معلم باید بداند که هر کلاس دارای ویژگی هایی خاصی است، بنابراین رفتاری را که در یک کلاس پیاده می کند نباید عین آن رفتار را در کلاس های دیگر پیاده نماید. ممکن است برنامه ای در یک کلاس مفید و سازنده باشد، ولی اجرای آن برنامه در کلاس دیگر زیان آور و نارسا باشد. طبق این تجزیه و تحلیل هنرمندی چیزی است که از متن کلاس و همه خصوصیات دانش آموزان باید الهام  و جوشش یاید نه آنکه چیزی باشد که از خارج کلاس به کلاس انتقال یابد.

 

معلم هنرمند در فرصت کوتاهی شاگردان خود را شناسایی کرده و به قلق و رفتار و روحیات هریک آشنا شده و با توجه به مشخصات هر شاگرد با او ارتباط برقرار می سازد. در نتیجه به این نکته می رسیم که هر شاگردی انسان خاصی بوده و نیازمند یک نوع رفتار خاص است. با توجه یه این نکات پدران و مادران نیز باید به این نکته اساسی توجه داشته و عملا بکوشند که با تک تک فرزندان خود رفتاری خاص و درخور روحیات آن ها داشته باشند، و اگر پدر و مادری این ابتکار را دارا باشد مسلما چنین پدر و مادری همانند معلمان مدرسه از هنرمندی برخوردار است.

 

پیامبران خدا همان گونه که در ارتباط تکلمی با گروه ها و تیپ های مختلف با زبان خاص آنان سخن می گفتند، به طور قطع و مسلم رفتارشان نیز مختلف و گوناگون بوده است. یعنی در ارتباط با کودکان رفتار خاص کودکانه داشتند. در ارتباط با زنان و خواهران رفتاری دیگر داشتند و این نکته های هنرمندی معلم است.

 

معلم چگونه استعدادها را شکوفا می سازد؟

ابتکار و خلاقیت معلم

خیلی ها معلم هستند، خیلی ها به کلاس می روند، خیلی ها درس می دهند، ولی معلم نمونه چیز دیگری است. معلم نمونه علاوه بر درس دادن خوب، و تفهیم کردن خوب و به تکالیف رسیدگی کردن و ایجاد رابطه نیکو با شاگرد و چیزهای دیگر، یک حسن و کمال دیگر هم دارد و آن این است که سعی می کند برای بچه ها ارزش قائل شده و حرف های غیر صحیح شاگردان را به مسیر درست هدایت کند.

کلیات چگونگی تشکیل کلاس های چند پایه تصویب شد

 

معلم نمونه با انجام این کار می کوشد به شاگرد بفهماند که تو می فهمی، فکر تو ارزش دارد، تو می توانی خوب بیندیشی، با این عمل شاگرد احساس اعتماد و ثبات می کند، برای خودش ارزش قائل می شود و از شک و تزلزل بیرون می آید. انجام این عمل خرج زیادی ندارد، بلکه خلاقیت و ابتکار معلم مرده را زنده و استعدادها را شکوفا می کند و به جای یاس و نا امیدی امید و حرکت، و به جای پلاسیده و پژمرده شدن شکوفایی می آفریند. معلم باید از عبارات تشکر آمیز برای تشویق دانش آموز استفاده کند. کودکی که در حالت شک و تردید به سر می برد با شنیدن یک عبارت تشکر آمیز، خوشحال شده و اعتماد به نفس پیدا می کند. 

 

ابتکار معلم تنها درس دادن نیست، هنر معلمی در آن است که به شاگرد بفهماند که تو می فهمی و استعداد داری، تو می توانی به خواسته های خود دست یابی. عینیت خارج و متن زندگی احتیاج به توان روحی و فکر دارد و تشویق و تقدیر از شاگرد به او توان و قدرت می دهد و جرات و جسارت می دهد.

 

احترام متقابل

معلمان باید توجه داشته باشند که شاگردان امانت الهی هستند که باید توسط معلمان پرورش یابند، نه آنکه مانند نوار خالی از معلومات و دانستنی ها انباشته شوند.

یکی از اموری که شاگرد را در امر تحصیل تقویت می کند پذیرش سخن حق از اوست. برخی از معلمان با تجربه می کوشند جواب صحیح را همیشه از زبان خود شاگرد بشنوند. احترام متقابل شاگرد را نسبت به اهمیت درس و آرا و افکار خود برمی انگیزد. بنابراین معلم باید به شخصیت و عقاید دانش آموز احترام گذاشته و به آرا و افکار او اهمیت قائل شود و نسبت به نظرات او منصف باشد.

 

 


 

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: نسیم گوهری

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت 14:31  توسط احمد کریمیان | 
به گزارش جهان؛ علی کریمی، مدیر کل امور مالی و ذیحسابی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس و در پاسخ به این پرسش که «معوقات کنونی فرهنگیان چه زمانی پرداخت می‌شود؟»، اظهار داشت: با توجه به وضعیت مالی که آموزش و پرورش دارد به دنبال آن هستیم تا هزینه‌های جانبی پرسنل از لحاظ پاداش بازنشستگان، هزینه فوت و ازدواج کارمندان را در اولین فرصت که اعتبار گرفتیم، پرداخت کنیم.

وی افزود: در حال حاضر به ادارات آموزش و پرورش استان‌ها بدهکار هستیم و استان‌ها هم به کارمندان آموزش و پرورش بدهکار هستند.

کریمی با اشاره به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۲، خاطرنشان کرد: پاداش پایان خدمت بازنشستگانی که مربوط به سال ۹۲ می‌شوند را تسویه کرده‌ایم و به هیچ استانی بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۲ بدهکار نیستیم، اما هزینه فوت و ازدواج کارمندان را بدهکار هستیم.

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از سال ۹۱ و به بعضی استان‌ها از سال ۹۰ این هزینه‌ها را بدهکار هستیم و به علت کسری اعتبار پرداخت نکرده‌ایم؛ اگر اعتبار تأمین شود در اولین فرصت پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا پاداش پایان خدمت بازنشستگانی که امسال بازنشسته می‌شوند، پرداخت می‌شود؟»، تصریح کرد: حدود ۲۳ هزار نفر تا پایان سال جاری از آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند.

کریمی افزود: میانگین اعتباری کسی که بخواهد پاداش پایان خدمت دریافت کند بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است و این رقم در مجموع برای تمام بازنشستگان امسال، قریب به یک هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا شما این رقم را تأمین کرده‌اید؟»، گفت: خیر، وقتی فردی بازنشسته می‌شود پرداخت پاداش پایان خدمت او تا اول سال ۹۴ که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شود، طول می‌کشد.

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در بودجه سال ۹۳ پاداش پایان خدمت این ۲۳ هزار نفری که امسال بازنشسته می‌شوند، پیش‌بینی نشده است و امیدواریم در سال ۹۴ پرداخت کنیم.
 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت 9:59  توسط احمد کریمیان | 
سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: ایجاد فرصت‌های آزاداندیشی دانشجو معلمان از مطالبات جدی دانشگاه فرهنگیان است.

به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» ایسنا، محمود مهرمحمدی در آیین تکریم سرپرستان سابق و جدید پردیس شهید بهشتی مشهد، یکی از دلایل موفقیت در محیط های دانشگاهی در ابعاد علمی، تربیتی، فرهنگی و رفاهی را همدلی و هم داستانی نیروهای مجموعه عنوان کرد، اظهارکرد: برای تحقق اهداف دانشگاه مدیران توانمند و سبب ساز نقشی بی‌بدیل دارند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان، بر ضرورت تکریم و توجه ویژه به مدرسان تأکید کرد و افزود: در راس نیروهای درون سازمان، باید به مدرسان توجه ویژه داشت و آنان را در انجام وظایف علمی، پژوهشی، تربیتی حمایت کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های مادی و معنوی سایر نهادها و سازمانها، خاطر نشان کرد: بهترین ظرفیت تعامل، در قالب کمیته هیأت امنای استانی است که فرصت نقش آفرینی به سرپرستان پردیس‌ها را می‌دهد.

مهر محمدی، از تدوین آیین نامه‌های تشکیل شورای فرهنگی و آیین نامه پشتیبانی از تشکل‌ها و نشست‌های دانشجویی در سطح پردیس‌ها خبر داد و افزود: انتظار می‌رود سرپرستان پردیس‌ها، تحرک لازم در این عرصه‌ها را بوجود آورند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان، آزاد اندیشی، فراهم نمودن فضای امن برای فعالیتهای فکری، به ویژه انتقادی و متفاوت در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و ... را از مهم ترین انتظارات درحوزه دانشجویی برشمرد و تصریح کرد: در دانشگاه فرهنگیان، باید دانشجو معلمان، طعم اندیشه و جرات ورزی را بچشند، تا به نحو مطلوب این موضوعات را به دانش آموزان منتقل نمایند.

مهر محمدی، ادامه داد: مدیران پردیس‌ها، موظف هستند با بلند نظری، نهراسیدن از صداهای مختلف و مخالف و مراقبت بر مدار اخلاق و قانون به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در این زمینه جامه عمل بپوشانند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393ساعت 11:33  توسط احمد کریمیان | 
یونسکو به مناسبت روز جهانی سوادآموزی در تاریخ هشتم دسامبر (17 شهریور) طبق روال هر سال به ارائه راهکارهایی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در کشورها می‌پردازد.

به گزارش سرویس آموزش و پرورش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معضل بی‌سوادی و نیاز به همکاری کشورهای مختلف برای ریشه‌کنی مشکلاتی که از بی‌سوادی ناشی می‌شوند، محور اصلی گفتگوهای این روز خواهد بود. امروزه بی‌سوادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه و جوامع فقیر، چالش بزرگ و عامل اصلی فقر در میان میلیون‌ها انسان در سرتاسر جهان است.

با فرا رسیدن این روز مهم، توجه به وضعیت کنونی بی‌سوادی در سراسر جهان و لزوم آگاه‌سازی کشورها از تاثیرات سوء بی‌سوادی بر آینده‌شان بسیار ضروری است. کشورهای مختلف جهان به ویژه کشور آفریقایی زامبیا متعهد هستند که تا سال 2015 میلادی امکان سوادآموزی همگانی را فراهم کنند اما با توجه به شرایط حاکم بر جهان در سال 2013 میلادی در اغلب مناطق جهان دستیابی به این هدف بسیار دشوار خواهد بود.

در مراسم این روز در سال 2013 میلادی، یونسکو اعلام کرده بود که میلیون‌ها کودک قادر به خواندن و نوشتن نیستند اما از طرف دیگر تعداد بزرگسالانی که قادر به خواندن و نوشتن نبودند با توجه به تلاش دولت‌ها برای دسترسی بیشتر به خدمات آموزشی، کاهش یافته است. به رغم این تلاش‌ها برای افزایش خدمات آموزشی از جمله افزایش فضای کلاس‌های درسی که منجر به ثبت نام‌های بیشتر در مدارس می‌شود اما هنوز در زامبیا کودکانی هستند که حتی موقعیت رفتن به کلاس اول را نیز ندارند چرا که فضای مناسب و کافی برای پاسخگویی به نیاز آموزشی کودکان در این کشور وجود ندارد.

یونسکو در گزارش سال 2013 میلادی اعلام کرد که هنوز میلیون‌ها کودک به مدرسه نمی‌روند و تعداد بیشتری نیز تحصیلات ابتدایی را بدون حتی یادگیری مهارت‌های ابتدایی آموزشی ترک می‌کنند. این کودکان که اغلب آنها دختر هستند در جهان ما در حاشیه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند. در زامبیا کودکانی هستند که به دلایل اقتصادی ترک تحصیل می‌کنند. در برخی کشورها حتی خود نظام آموزشی آن کشور، کودکان را پس از آزمون کلاس هفتم از مدرسه بیرون می‌کند.

تعدادی از کودکان زامبیایی که سرپرستی برای نگهداری ندارند و یا دخترانی که به ازدواج زودتر از موعد مجبور می‌شوند بدون مهارت‌های سوادآموزی کافی، ‌مدرسه را ترک می‌کنند. این‌ها در آینده دختران و پسرانی هستند که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند و معتاد می‌شوند در صورتی که باید تبدیل به جوانانی می‌شدند که به جامعه‌شان خدمات اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌دادند.

آمار ناامیدکننده سال 2013 میلادی همچنین حاکی از وجود 774 میلیون بزرگسال 15 سال به بالای بی‌سواد است. از این تعداد 124 میلیون فرد 15 تا 24 ساله وجود دارند که دو سوم از این رقم بالا را زنان تشکیل می‌دهند.

یونسکو اعلام کرده بود که با این مشکل باید به عنوان یک نگرانی جدی برخورد کرد تا تعداد جوانانی که قادر به خواندن و نوشتن نیستند کاهش یابد و تعداد زنان جوان بی‌سواد به صفر برسد. این افراد در واقع زنان و مردان جوان یا میانسالی هستند که حتی قادر به خواندن نسخه دکتر و یا تاریخ انقضای کالاها در سوپر مارکت‌ها نیستند. پیش‌بینی می‌شود که با ادامه تلاش‌های فعلی آمار 57 میلیون کودک بی‌سواد به صفر برسد.

علاوه بر این یک نگرانی دیگر وجود 250 میلیون کودک فاقد مهارت‌های اولیه خواندن و نوشتن در سن مدرسه است که این کودکان نیز در واقع بی‌سواد محسوب می‌شوند. این کودکان با توجه به مشاغل بی‌ثبات و نابرابر در آینده، فقر را تجربه خواهند کرد. انتظار می‌رود که تلاش‌های جهانی با هدف کاهش بی‌سوادی دست‌کم به نصف آمار کنونی تا سال 2015 میلادی به ثمر برسند. در این میان بزرگترین نگرانی این است که با وجود سیاست‌های متنوع جهانی،‌ برخی جوامع همچنان درگیر آمار بالای بی‌سوادی هستند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم شهریور 1393ساعت 9:18  توسط احمد کریمیان | 

وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه همچنان به قوت خود باقی است، تاکید کرد: در برخی دبستانها، پنج‌شنبه‌ها طرح یک روز با نشاط اجرا می‌شود.

مهر: وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه همچنان به قوت خود باقی است، تاکید کرد: در برخی دبستانها، پنج‌شنبه‌ها طرح یک روز با نشاط اجرا می‌شود.

علی اصغر فانی افزود: فقط در برخی مدارس ابتدایی که طرح یک روز بانشاط در روزهای پنج‌شنبه اجرا می‌شود، ثبت نام و حضور دانش‌آموزان اختیاری است؛‌ این طرح به طور آزمایشی در دو هزار مدرسه ابتدایی کشور اجرا می شود.

وی با اشاره به اختصاص 120 میلیارد تومان اعتبار سرانه مدارس در بودجه سال 93، تصریح کرد: نیمی از سرانه پیش بینی شده، به مبلغ 60 میلیارد تومان، پیش از آغاز سال تحصیلی به حساب مدارس واریز می شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افزایش 100 درصدی سرانه مدارس شبانه روزی در بودجه سال 93، گفت : در طرح روستا‌مرکزی که هزینه های سرویس دانش آموزان را با مشارکت مردم پرداخت می کنیم، سرانه آن با اقدام دولت و مجلس دو برابر شده است.

فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان نهادی که در همه نقاط کشور حضوری فعال دارد و به لحاظ کمیت بزرگترین دستگاه اجرایی در کشور است، افزود: تصمیم دولت بر این است که هیچ دانش آموزی در هیچ نقطه از ایران اسلامی از نعمت تحصیل محروم نماند.

وی در خصوص استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش، گفت: وزارت به دنبال قائل شدن اولویت استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش است و دلیل آن این است که فرزند یک خانواده فرهنگی با فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش آشناتر است و حضورشان در مدارس می تواند موجب ارتقای کیفیت کاری شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ما به دنبال اجرای طرح رتبه بندی معلمین با هدف ایجاد انگیزه و توانمندی، مهارت و شایستگی های فرهنگیان است.

فانی افزود: نخستین بار در کنکور سراسری پذیرش دانشجو برای دانشگاه فرهنگیان بر اساس بوم و منطقه انجام شد و با فارغ التحصیل شدن دانشجویان این دانشگاه ها بعد از 4 سال مشکل توزیع نیروی انسانی آموزش و پرورش برطرف خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: بودجه امسال این وزارتخانه 21 هزار میلیارد تومان است که 99 درصد این بودجه صرف پرداخت حقوق می شود و فقط یک درصد آن به کیفیت بخشی اختصاص می یابد.

فانی افزود: با توجه به اینکه سهم 12 میلیون و 500 هزار دانش آموز کشور که در 105 هزار مدرسه تحصیل می کنند فقط 210 میلیارد تومان است اگر منابع موجود را مدیریت نکنیم و منابع جدیدی هم وارد آموزش و پرورش نکنیم نمی توانیم انتظار فوق العاده ای از این مجموعه داشته باشیم.

وی گفت: با توجه به اینکه از این تعداد دانش آموز در کشور، یک میلیون دانش آموز در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند و 11 میلیون و 500 هزار دانش آموز زیر نظر یک میلیون فرهنگی تحت تعلیم و تربیت قرار دارند و باید اذعان کنیم که خدمت رسانی یک نیرو به ازای 11.5 دانش آموز قابل قبول نیست اگرچه این نسبت در بسیاری از کشورهای اروپایی 14 و 15 است.

 
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 13:46  توسط احمد کریمیان | 

توزیع کتب‌ درسی دوره راهنمایی و متوسطه از امروز در کتابفروشی‌ها و فروشگاه‌های لوازم‌التحریر سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش فارس، توزیع کتاب‌های درسی دوره متوسطه اول و دوم از امروز در کتابفروشی‌ها و فروشگاه‌های لوازم‌التحریر سراسر کشور آغاز شده است.

قیمت کتاب‌های پایه هفتم (متوسطه اول) برای دانش‌آموزان دختر ۳۱۵ هزار ریال و برای دانش‌آموزان پسر ۳۰۹ هزار ریال است و قیمت کتاب‌های پایه هشتم (متوسطه اول) برای دانش‌آموزان دختر ۲۵۳ هزار ریال و برای دانش‌آموزان پسر ۲۵۷ هزار ریال است.

قیمت کتاب‌های پایه دهم (متوسطه دوم) ۱۹۵ هزار ریال، پایه یازده تجربی (متوسطه دوم) ۲۷۷ هزار ریال، پایه یازده انسانی (متوسطه دوم) ۲۹۰ هزار ریال، پایه یازده ریاضی (متوسطه دوم) ۲۷۴ هزار ریال، پایه دوازده تجربی (متوسطه دوم)۲۴۰ هزار ریال، پایه دوازده انسانی (متوسطه دوم) ۲۳۰ هزار ریال و پایه دوازده ریاضی(متوسطه دوم) ۲۷۰ هزار ریال است.

قیمت کتاب‌های پیش‌دانشگاهی تجربی ۱۷۱ هزار ریال، کتاب‌های پیش‌دانشگاهی ریاضی ۱۷۰ هزار ریال، کتاب‌های پیش‌دانشگاهی انسانی ۱۷۰ هزار ریال و کتاب‌های پیش‌دانشگاهی هنر ۳۱۶ هزار و ۵۰۰ ریال است.

قیمت کتاب‌های ابتدایی نیز شامل پایه اول ابتدایی به همراه ۳ دی‌وی‌دی ۱۲۹ هزار ریال، پایه دوم ابتدایی به همراه ۲ دی‌وی‌دی ۱۳۴ هزار و ۷۰۰ ریال، پایه سوم ابتدایی به همراه یک‌ دی‌وی‌دی ۱۵۵ هزار ریال، پایه چهارم ابتدایی به همراه یک دی‌وی‌دی ۱۶۳ هزار ریال، پایه پنجم ابتدایی ۱۵۴ هزار ریال و پایه ششم ابتدایی به همراه ۲ دی‌وی‌دی ۱۸۵ هزار ریال است

 
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 13:42  توسط احمد کریمیان | 
یک روانشناس کودک با تاکید بر اینکه برخی کودکان نگران مسائل مطرح شده از سوی بزرگسالان یا خبرها می‌شوند گفت: نقش والدین در کاهش این نوع نگرانی‌ها بسیار مهم است. پدر یا مادر با ارائه اطلاعات دقیق به کودک و اصلاح سوء ‌برداشت‌های او می‌توانند دغدغه‌های او را کاهش دهند.

 

دکتر محمد زارع نیستانک در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه والدین باید از آنچه موجب نگرانی آنها شده است، آگاه شوند گفت: پدر و مادرها باید سعی کنند در مواقعی که فرزند دچار نگرانی و استرس است، در کنار او حاضر باشند تا او بتواند با آنان در رابطه با مشکلش صحبت کند.

 

وی افزود: اگر کودک حاضر نیست علت نگرانی‌اش را به طور مستقیم در میان بگذارد، باید از راه‌های غیر مستقیم علت را جویا شد. به جزئیات حرف‌های فرزند توجه کرد. اگر وی مشکل را در میان گذاشت، با او همدردی کرد. گاه همین صحبت کردن باعث کاهش استرس فرزند می‌شود.

 

 

به فرزندتان نشان دهید که مشکلش برای شما مهم است

 

نیستانک خاطر نشان کرد: به نگرانی‌های فرزند توجه کنید و اجازه دهید، او نیز از این توجه آگاه شود. همین کار باعث می‌شود، وی احساس کند فردی حامی‌ اوست و می‌تواند به کسی تکیه کند. به او بگویید که دغدغه‌های او برای شما هم مهم است و شما احساس او را به خوبی درک می‌کنید.

 

این روانشناس کودک با تاکید بر اینکه یکی از بهترین و موثرترین راه‌های کاهش استرس کودک، آموزش راه‌های مقابله با چالش‌ها است، گفت: هر گاه فرزندتان شما را از مشکلش آگاه کرد، به او بگویید با او همکاری می‌کنید تا او برای مشکلش راه حل مناسبی پیدا کند. توجه داشته باشید که باید در این کار با فرزندتان همکاری داشته باشید نه اینکه خودتان به تنهایی برای مشکل او راه حل ارائه دهید. با اینکار، کودک به‌تدریج یاد می‌گیرد، هنگام مواجهه با مشکلات، خودش به تنهایی مشکلاتش را حل و فصل کند.

 

 

همه جوانب را برای فرزندتان روشن کنید

 

نیستانک گفت: تجربه کودکان بسیار محدود است. قدرت استدلال و قیاس آنها نیز در مقایسه با بزرگسالان ضعیف است به همین جهت هم ممکن است کودکی هنگام مواجه با یک مشکل و بحران نتواند جوانب مختلف موضوع را بسنجد و راه‌های چاره را پیدا کند.

 

وی افزود: ممکن است کودک پس از مواجهه با یک مشکل، هر چند بسیار کوچک، احساس ضعف و ناتوانی کند. در چنین شرایطی است که والدین وظیفه دارند، فرزند را از همه جوانب آگاه کنند و به او اطمینان دهند که مشکل او آنقدرها هم که او تصور می‌کند بزرگ نیست.

 

 

بر فرزندتان تاثیرگذار باشید

 

نیستانک با اشاره به اینکه برخی کودکان نگران مسائل بزرگی از سوی بزرگسالان یا خبرها می‌شوند گفت: نقش والدین در کاهش این نوع نگرانی‌ها بسیار مهم است. پدر یا مادر با ارائه اطلاعات دقیق به کودک و اصلاح سوء ‌برداشت‌های او می‌تواند دغدغه‌های او را کاهش دهد.

 

وی تصریح کرد: اگر پدر یا مادر نسبت به چنین موضوعاتی عکس العملی عادی و طبیعی داشته باشد، کودک نیز نگران نمی شود اما اگر والدین نیز خود را حساس نشان دهند، کودک نیز حساس می‌شود.

 

این روانشناس کودک گفت: والدین می‌توانند به دنبال راه‌هایی باشند که بتوانند به کمک فرزند مشکلات خانواده را حل کنند. مثلا اگر دچار مشکلات اقتصادی هستند، از او بخواهند به دنبال راه‌هایی برای صرفه جویی بیشتر و یا افزایش درآمد باشد یا اگر از گرم شدن زمین می‌ترسد، با هم به دنبال راه‌های حفظ زمین باشد.

 

نکات مثبت کودک را برجسته کنید

 

نیستانک گفت: والدین باید سعی کنند نقاط قوت و مثبت فرزندتان را برجسته کنند. از او بخواهند راجع به چیزهایی که دوست دارد و نقاط قوت خود صحبت کند. هنگامی که کودک در حال صحبت است با اشتیاق به سخنان او گوش دهند. اتفاقات خوبی که در زندگی می‌افتد را بزرگ جلوه دهید و فرزندتان را تشویق کنید.

 

 

الگوی خوبی باشید

 

وی با تاکید بر اینکه موثرترین آموزه‌های والدین به فرزندان آنهایی هستند که به آنها نشان می‌دهیم گفت: واکنش شما به نگرانی‌ها، استرس‌ها و مشکلات زندگی خودتان در نوع عکس‌العمل فرزندتان نسبت به چالش‌ها بسیار موثر است.

 

نیستانک یادآور شد: اگر شما هنگام مواجهه با تکالیف و مشکلات، عصبی و دستپاچه می‌شوید، احتمال اینکه فرزند شما نیز چنین ویژگی‌هایی پیدا کند بسیار زیاد است پس بهتر است برای تربیت فرزندی قوی و مثبت اندیش، ابتدا در خود تغییراتی مثبت پدید آورید. در موقعیت‌های گوناگون، هر چند مشکل، با روحیه‌ای خوب با مشکلات برخورد کنید و اعتماد به نفس خود را از دست ندهید. به فرزندتان نشان دهید که مشکلات موقتی هستند و همیشه فرصت برای بهبود شرایط وجود دارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 14:7  توسط احمد کریمیان | 
جام جم آنلاين: براساس مصوبه هشتصدوپنجاه ونهمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش با امضاي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي آموزش وپرورش ، امتحانات پايه ششم ابتدايي بصورت هماهنگ منطقه اي برگزار خواهد شد.
 

به گزارش روز يكشنبه جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، براساس اين مصوبه وبا توجه به استقرار پايه ششم ابتدايي ازسال تحصيلي 92-91، پايه ششم ابتدايي مشمول كليه مقررات وآيين نامه هاي مربوط به دوره پنج ساله ابتدايي مي باشد.

براساس اين گزارش، امتحانات پاياني پايه پنجم ابتدايي درسال تحصيلي 91-90 همانند پايه هاي قبل بصورت داخلي برگزار مي شود.

اين گزارش مي افزايد: براساس مصوبه هشتصدوپنجاه ونه جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش كه در بيست ودوم فروردين سال جاري به امضاي دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهور ورئيس شوراي عالي آموزش وپرورش ، دكتر حاجي بابايي ،وزير آموزش وپرورش ومهدي نويد ادهم دبيرشوراي عالي آموزش وپرورش رسيده است، ازسال تحصيلي 92-91 امتحانات پاياني پايه ششم ابتدايي بصورت هماهنگ با سوالات واحد ، برنامه معين وبطور همزمان ازسوي اداره آموزش وپرورش محل طرح ودرمدرسه برگزار مي شود.

اين گزارش حاكيست ؛ دردوره ابتدايي ، امتحانات داوطلبان آزاد صرفاً درپايان دوره برگزار مي شود، بنابر اين ثبت نام اين دسته از افراد براي شركت درامتحانات پايه پنجم ابتدايي ازسال تحصيلي 91-90 مجاز نخواهد بود.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت 1391ساعت 22:50  توسط احمد کریمیان | 

رييس سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران با اشاره به اين‌ كه فردا بهره‌برداري از طرح اتصال بيش از 32 هزار مدرسه به شبكه مدارس را خواهيم داشت، گفت: موظفيم تا پايان سال 90 طبق برنامه، بيش از 35 هزار مدرسه را به اين شبكه متصل كنيم كه اين رقم تا پايان سال آينده، 75 هزار مدرسه برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نشست خبري افتتاح شبكه علمي كشور (فاز تهران) و شبكه علمي مدارس در سازمان فن‌آوري اطلاعات برگزار شد.

علي حكيم‌جوادي - معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - با اشاره به اين كه آموزش و فرهنگ‌سازي يكي از ستون‌هاي اصلي كار ماست، اظهار كرد: شبكه علمي كشور و شبكه علمي مدارس نيز در راستاي اين رسالت مهم برنامه‌ريزي شده و دراين راستا اقداماتي از قبيل ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز براي ارتباطات مجموعه‌هاي علمي، پژوهشي و آموزش عالي در نظر گرفته شده است.

وي درباره شبكه علمي كشور عنوان كرد: شبكه علمي را در گذشته براي دانشگاه‌هاي كشور داشتيم كه به‌عنوان شبكه علمي نسل قديم از سال 1377 با پهناي باند دو مگابيت بر ثانيه خدمات ارايه مي‌كرد و به نوبه خود نيز در آن زمان، پهناي باند مرغوبي در ميان ساير صاحبان نام در اين حوزه داشت.

معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ادامه داد: ‌با توجه به اين كه تكنولوژي، روز به روز در حال پيشرفت است و بسترهاي زيرساختي هميشه به ارتقاي سطح خود نياز دارند، بر آن شديم تا شبكه علمي كشور را راه‌اندازي كنيم كه البته اين موضوع در ماده 46 بند "ح" قانون برنامه پنج توسعه نيز تاكيد شده است و اين اجازه را به وزارت ارتباطات داده كه تا پايان سال دوم برنامه زيرساخت‌هاي لازم در اين حوزه فراهم كنند.

رييس سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران با تاكيد بر اين‌ كه اساس بند «46» برنامه پنجم توسعه، بر ايجاد شبكه ملي اطلاعات است، تصريح كرد: شبكه علمي و مدارس دو جزو اصلي از شبكه ملي اطلاعات به شمار مي‌رود كه در راستاي آن ارتباط مدارس با يكديگر و پژوهشكده‌ها، مراكز آموزش عالي و سازمان‌هاي پژوهشي و حوزه‌هاي علميه نيز به يكديگر برقرار مي‌شوند.

حكيم‌جوادي درباره ظرفيت شبكه علمي خاطر نشان كرد: پهناي باند يك گيگابيت بر ثانيه را براي اين شبكه در نظر گرفته‌ايم كه در برابر نسل قبلي خود 500 برابر افزايش يافته و سرعت دانلود به موازات آن حدود صد تا 120 برابر ارتقاء پيدا كرده است. هرچند ممكن است اين ميزان با توجه به برخي محدوديت‌هاي سخت‌افزاري براي دانلود كمي پايين‌تر باشد.

وي ادامه داد: اين شبكه نخستين شبكه‌اي خواهد بود كه با IP نسخه 6 پياده‌سازي شده در حالي كه توانايي ارتباط با IP نسخه 4را نيز دارد.

رييس سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران اضافه كرد: با راه‌اندازي اين شبكه امكان اشتراك‌گذاري منابع پژوهشي در دانشگاه‌ها محقق مي‌شود و مزاياي ديگري هم‌چون برگزاري كلاس‌ها به‌صورت مجازي، رفع شكاف علمي بين نقاط محروم و نقاط با دسترسي بيش‌تر به منابع، اشتراك‌گذاري پروژه‌هاي دانشجويي، صرفه‌جويي در منابع اقتصادي دانشگاه‌ها با پديده اشتراك گذاري منابع، زيرساخت‌هاي مديريت دانش، مهارت و آموزش پزشكي از راه دور و امكان آموزش برخط پزشكي را دارد.

دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات با اشاره به اين كه از مهم‌ترين ويژگي‌هاي راه‌اندازي اين شبكه، توليد محتواست، خاطرنشان كرد: اين محتوا با ايجاد ديتاسنترهاي بومي مي‌تواند سهم قابل توجهي از محتوا را در دنيا براي ما به ارمغان آورد.

حكيم‌جوادي ادامه داد: آخرين دستاوردهاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را مي‌توانيم در شبكه شاهد باشيم چراكه از زيرساخت‌هايي هم‌چون رايانش ابري و تورينگ (Grid)استفاده مي‌كند.

وي گفت: طراحي اين شبكه توسط مهندسان داخل كشور صورت گرفته و سعي بر آن بوده تا از حداكثر توان بخش خصوصي در اين راستا استفاده شود و اميدواريم توسعه شبكه ملي اطلاعات را تا قبل از آنچه در برنامه پنجم ديده شده، داشته باشيم كه البته سازمان فن‌آوري اطلاعات در اين ميان نقش حاكميتي و نظارتي خواهد داشت.

حكيم‌جوادي هم‌چنين اشاره‌اي نيز به مدارس هوشمند و ارائه محتوا و دروس به‌صورت الكترونيكي داشت و گفت:‌ بيش از هزار و 600 مدرسه امروز توسط وزارت ارتباطات به مدارس هوشمند تبديل شده‌اند و محتواي آن‌ها به‌صورت ديجيتالي ارائه مي‌شود.

او درباره نحوه پياده‌سازي محتوا برروي اين شبكه‌ها خاطرنشان كرد: ‌آزمايشگاهي را براي اين موضوع با همكاري دانشگاه تهران در دست داريم كه توليد محتوا در آن ساماندهي مي‌شود كه البته با ايجاد شبكه‌هاي ديگري هم‌چون يادگيري كه در ارتباط با سازمان فني و حرفه‌يي است نيز فعاليت‌هاي آن گسترش مي‌يابد تا به اميد خدا بتوانيم تا پايان برنامه پنجم توسعه، شاهد الكترونيكي شدن 30 درصد آموزش‌ها باشيم.

رييس سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران درباره ايجاد محتوا براي شبكه‌هاي داخل كشور و هم‌چنين نقش اپراتورها در اين راستا خاطرنشان كرد: در كشور ما بالغ بر دو هزار و 300 دانشگاه وجود دارد و سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي نيز به عنوان اپراتوري براي پياده‌سازي اين شبكه‌ها در نظر گرفته شده است و با مدلي كه انتخاب شده تلاش بر اين بوده تا از حداكثر امكانات موجود در كشور بهره‌برداري شود.

حكيم‌جوادي گفت: هدفي كه در اين تفاهم‌نامه بين سازمان فن‌آوري اطلاعات و سازمان پژوهش‌ها مورد نظر قرار گرفته است، اين است كه تا پايان سال برنامه سوم بتوانيم شبكه علمي را در كشور پياده‌سازي كنيم.

وي درباره زيرساخت‌هاي حال حاضر براي استفاده از شبكه‌هاي داخلي هم‌چون شبكه علمي و مدارس نيز گفت: برخي استان‌ها آمادگي هرچه بيش‌تر خود را براي استفاده از اين بسترها اعلام كرده‌اند و در حال حاضر بيش از دو ميليون و800 هزار پورت پرسرعت طبق آمارها در دست داريم كه قابليت بهره‌برداري از آن‌ها را خواهيم داشت و مخابرات نيز در اين راستا همكاري خود را براي تحقق اين موضوع اعلام كرده است.

رييس سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران گفت: ‌مجوزي كه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي دريافت كرده است، آن سازمان را مكلف مي‌كند كه گزارش‌هايي نيز در راستاي اين پروانه‌ها بايد به رگولاتوري ارائه دهد.

حكيم‌جوادي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه ظاهرا پهناي باند نسل قديم شبكه علمي براي انجام آن كم بوده و جوابگوي بسياري از خدمات نبوده است، اظهار كرد: ‌اگر به سال 77 برگرديم، مسلما جاي ديگري نبوده است كه پهناي باند دو مگا را در اختيار داشته باشد به جز دانشگاه‌ها؛ اما سرعت تكنولوژي به اندازه‌اي بوده كه اين پهناي باند در حال حاضر كافي نيست و بايد فكري به حال بيش‌تر شدنش مي‌كرديم.

او افزود: بنابراين پهناي باند يك گيگا بيت بر ثانيه امروز بسيار قابل توجه است هرچند كه هسته اصلي اين شبكه قابليت دسترسي به 10 گيگابيت بر ثانيه را به ارمغان مي‌آورد كه حد نهايي آن تعريف شده و از ظرفيت بالاي آن نشان دارد و البته در شبكه تهران نيز از 25 روتر با دسترسي بالا بهره برده‌ايم.

رييس سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران درباره مدت زمان بسياري كه صرف ايجاد چنين شبكه‌اي شده است خاطرنشان كرد: در مقطعي از زمان خصوصي‌سازي مخابرات شكل گرفت و اين باعث برخي تاخيرها شد اما بايد مدنظر داشته باشيم كه بايد سرعت پروژه‌هاي فن‌آوري اطلاعات را افزايش دهيم تا از لبه تكنولوژي خارج نشويم.

وي معتقد است كه با توجه به اين كه شركت مخابرات به اين نتيجه رسيده است كه آينده خود را در مسير فن‌آوري اطلاعات قرار دهد بعيد است كه چنين تاخيرهايي مجددا صورت بگيرد.

حكيم‌جوادي افزود: خدمات شبكه‌هايي همچون مدارس، علمي و يادگيري با يكديگر متفاوت است و هركدام از آن‌ها زيرساخت مختص به خود را دارند كه برمبناي استراتژي ما براي توسعه بسترهاي آموزشي در كشور شكل گرفته و درنهايت توسط شبكه واحدي تحت عنوان شبكه ملي اطلاعات خدمات آن‌ها در يك بستر واحد ارائه خواهد شد كه براي اين منظور مراكز داده بومي را به شكل توزيع شده در كشور راه‌اندازي خواهيم كرد، اختصاص داده‌ايم.

انتهاي پيام

منبع

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن 1390ساعت 8:47  توسط احمد کریمیان | 

شورای عالی آموزش و پرورش در نشست اخیر خود اهداف کلی، برنامه ‌های درسی و مواد درسی پایه ششم ابتدایی را تصویب کرد. پایه ششم ابتدایی از سال تحصیلی آینده (مهرماه 91) جایگزین پایه اول راهنمایی می شود.

به گزارش مرکز اطلاع ‌رسانی و روابط‌ عمومی وزارت آموزش و پرورش، این اهداف و برنامه پس از تصویب به امضای رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

براساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف به برنامه ‌ریزی و ساماندهی فعالیت ‌های آموزشی و پرورشی دانش‌ آموزان تا پایان دوره ابتدایی، تهیه و تدوین کتاب های درسی و مواد آموزشی پایه ششم ابتدایی شد.

براساس این گزارش، تکمیل، تعمیق و تثبیت اهداف مصوب دوره ابتدایی متناسب با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همسو با برنامه درسی ملی، تربیت همه جانبه دانش ‌آموزان در راستای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه متناسب با موقعیت ‌ها و نیازهای جدید و پاسخ به اقتضائات آن و کسب آداب و مهارت ‌های ضروری برای ورود به دوره تحصیلی بعدی از اهداف کلی پایه ششم ابتدایی است.

این گزارش می‌ افزاید: در این مصوبه تربیت عقلانی و تقویت تفکر و تعقل، تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و ارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، صداقت و پاکی، تقویت باور به هدفمندی خلقت و آشنایی با آداب و مهارت ‌های زندگی از جمله اهداف برنامه ‌های درسی پایه ششم ابتدایی عنوان شده است.

براساس این مصوبه قرآن (سه ساعت)، تعلیمات دینی و اخلاق (دو ساعت)، زبان و ادبیات فارسی (پنج ساعت)، مطالعات اجتماعی و آداب زندگی (سه ساعت)، ریاضیات (چهار ساعت)، علوم تجربی (دو ساعت)، هنر (دو ساعت)، سلامت و تربیت ‌بدنی (دو ساعت)، تفکر و پژوهش (یک ساعت) و کار و فناوری (یک ساعت) از درس های پایه ششم ابتدایی است.

همچنین یک ساعت از درس قرآن به صورت تجمیعی برای تقویت روخوانی و روانخوانی و انس با قرآن اختصاص می ‌یابد.

این مصوبه می افزاید: دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در هفته 25 ساعت در کلاس درس حضور خواهند یافت. مجموع ساعات درسی سالانه دوره ابتدایی شامل 850 ساعت تعیین شده است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم بهمن 1390ساعت 15:51  توسط احمد کریمیان | 
شيرزاد عبداللهی
ديروز بود كه وزير آموزش و پرورش اعلام كرده، اجراي طرح كلاس ششم طرح مشكلي ندارند همه چيز به خوبي انجام مي‌شود. اما حرف‌هاي حاجي بابايي چيزي از نگراني‌ها كم نمي‌كند. اجراي اين طرح مشكلاتي را به‌وجود مي‌آورد كه راه‌حل‌هاي كارشناسي درانتظار آنها نيست. براي مثال هنوز اولياي دانش‌آموزان، خوددانش آموزان، معلمان و مديران مدارس چرايي اجراي چنين طرحي را نمي‌دانند.

امروز معلمان با سوال‌هاي بي‌شمار بي‌پاسخي روبه‌رو هستند. آنها مي‌خواهند بدانند كه كوتاه و بلند كردن دوره‌هاي آموزشي چه ضرورتي دارد. آنها براي اجراي اين طرح توجيه نشدند و پرسش‌هاي فراواني در افكارعمومي در بين معلمان وجود دارد. آيا كوتاه و بلندكردن طول دوره اولويت اصلي سندتحول آموزش و پرورش است؟ و به چه دليل در بين 131 حكم سند تحول راهبردي، تغيير ساختار مقاطع در اولويت كاري وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است ؟ هنوز كسي پاسخي به اين سوال نداده است!

مشكل ديگري هم وجود دارد. ما براساس اين طرح در سال آينده كلاس اول راهنمايي نخواهيم داشت و دو سال بعد دوم راهنمايي را نداريم و سه سال بعد سوم راهنمايي خط مي‌خورد. تكليف 60 تا 70 هزار معلم مازاد چه مي‌شود. امكان انتقال از راهنمايي به دوره ابتدايي به صورت داوطلبانه در ميان معلم‌ها وجود ندارد. به صورت اجباري هم غير ممكن است.

از سوي ديگر اين نيروها به دليل برخورداري از مزايايي در دوره راهنمايي حاضر به رفتن به دوره ابتدايي نيستند. براي مثال معلم دوره راهنمايي چهار روز در هفته را تدريس مي‌كند اما معلم دوره ابتدايي بايد 5 روز را درس بدهد. از سوي ديگر ما براي كلاس ششمي‌ها هم دچار كمبود معلم خواهيم بود. آقايان مي‌گويند از نيروهاي بازنشسته، معلم يارهاي نهضت سواد آموزي و حق التدريس‌ها استفاده خواهيم كرد. اما اين مجموعه آموزش‌هاي لازم را براي تدريس دروس اين دوره نديده اند! چطور مي‌شود يك ميليون دانش‌آموز را به دست معلماني داد كه تخصص در اين زمينه ندارند؟!

مشكل ديگر كمبود جاست كه مسئولان آموزش و پرورش مي‌گويند با زدن تيغه و كانتينر در وسط كلاس‌ها كمبود 30 تا 40 هزار كلاس را جبران مي‌كنند اما آيا واقعا مي‌شود با تيغه يك كلاس آرام را براي آموزش دانش‌آموزان ايجاد كرد؟

يك مسئله هم تهيه كتاب‌هاي مقطع ششم ابتدايي است. معمولا تهيه يك كتاب، فرمول خاصي دارد. كارشناسان بايد مطالعه كنند و كتاب بايد ويرايش شود. بنابراين آنچه در اين فاصله كم تا شروع سال تحصيلي آينده با عجله تهيه مي‌شوند به احتمال زياد كتاب‌هاي مناسبي نخواهند بود. از سوي ديگر مسئله دانش‌آموزان مردودي سال اول راهنمايي خواهد بود كه سال ديگر كلاس درس ندارند. با اين دانش‌آموزان چه‌كار مي‌كنند. راه حل‌هاي مختلفي اعلام مي‌شود. مثلا سالي واحدي شوند. اما اين دانش‌آموزان نمي‌توانند با سال بالايي‌ها هماهنگ شوند. راه حل ديگر اين است كه مدرسه‌اي را به مردودي‌هاي سال اول راهنمايي اختصاص بدهند، اگر چنين امكاني هم وجود داشته باشد از لحاظ‌تر بيتي درست نيست.

منبع: تهران امروز
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم بهمن 1390ساعت 15:48  توسط احمد کریمیان | 
مديركل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران، اعلام كرد: براي تامين نيروي انساني پايه ششم ابتدايي قصد داريم از نيروهاي بازنشسته به شكل تمام‌وقت، نيروهاي مازاد موجود در مقطع راهنمايي، سهميه تربيت معلم و آموزشياران نهضت سوادآموزي استفاده كنيم.

رحيم زماني به مهر گفت: در سال تحصيلي آينده 2007 كلاس پايه ششم ابتدايي راه اندازي مي‌شود كه در ازاي اين تعداد كلاس به همين تعداد معلم نيز نياز داريم.

وي افزود: براي تامين نيروي انساني در پايه ششم ابتدايي، 12 راه‌حل وجود دارد كه براساس اعلام مديركل حقوقي وزارت آموزش و پرورش استفاده از نيروهاي بازنشسته به شكل تمام‌وقت از سال تحصيلي آينده يكي از آنهاست.

به گفته او قرار است 1400 نيروي قراردادي آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران كه برخي از آنها داراي مدرك فوق‌ديپلم و برخي ديگر ليسانس هستند نيز تحت آموزش‌هاي لازم براي تدريس پايه ششم ابتدايي قرار گيرند و در اين دوره از آنها استفاده شود.

زماني از به‌كارگيري 900 نيروي سوادآموزي كه به اشكال مختلف با آموزش و پرورش در حال همكاري هستند خبر داد و گفت: در سال تحصيلي جاري اين نيروها جذب آموزش و پرورش شده‌‌اند كه از آنها نيز مي‌توانيم براي پايه ششم ابتدايي در سال تحصيلي آينده استفاده كنيم.

امكان استفاده از 2 معلم در پايه ششم

زماني از امكان استفاده از 2 معلم در پايه ششم ابتدايي خبر داد و گفت:‌ البته اين در صورتي است كه ما مازاد معلم داشته باشيم و ممكن است حتي مشكلاتي ايجاد شود كه پايه‌هاي ديگر نيز اعلام كنند ما دو معلم مي‌خواهيم، اما اين نيز به عنوان راه‌حلي است كه برخي از دروس پايه در اين دوره را يك معلم و برخي ديگر را معلم ديگري تدريس كند.

به گفته وي آموزش و پرورش مي‌تواند براي تامين نيرو در پايه ششم ابتدايي به معلمان اين دوره كه در سال‌هاي قبل به دوره‌ راهنمايي منتقل شده بودند، فراخوان بدهد و از آنها بخواهد در صورت علاقه به دوره ابتدايي برگردند.

اين مسوول اختصاص معلمان مراكز تربيت معلم را نيز يكي از راه‌حل‌هاي تامين نيرو در اين پايه اعلام كرد و افزود: اگر نتوانستيم معلمان خود را از طريق چنين راه‌حل‌هايي تامين كنيم از طرح به‌كارگيري معلمان تمام‌وقت استفاده مي‌كنيم يعني اين ‌كه مدير يا معاون يا معلمي كه در نوبت صبح فعاليت مي‌كند، مي‌تواند در نوبت عصر نيز تدريس كند.

مديركل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران درباره تامين فضاي آموزشي براي پايه ششم ابتدايي نيز گفت: ما به 2140 كلاس درس براي اين پايه نياز داريم كه تاكنون طي 7 مرحله آن را بررسي و ساماندهي كرده‌ايم.

به گفته وي، اگر آموزش و پرورش در نهايت نتواند فضاي آموزشي را در اين 80 مدرسه تامين كند يا تيغه‌اي را در كلاس درس ايجاد مي‌كند يا كانكسي را براي اتاق معاونان و معلمان اختصاص مي‌دهد تا فضاي لازم براي پايه ششم تامين شود.

اولويت با ابتدايي است نه پيش‌دبستاني

مديركل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌ كه تكليف پيش‌دبستاني در مدارس چيست، با توجه به اين‌ كه هم‌اكنون بسياري از مدارس اين دوره را برگزار نمي‌كنند و در فضاي آموزشي مشكل دارند، تصريح كرد: در مدارسي كه مشكل فضا داشته باشند اولويت با ابتدايي است، اما اگر مديران بخواهند، مي‌توانند در نوبت عصر اين دوره را برگزار كنند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم بهمن 1390ساعت 15:44  توسط احمد کریمیان | 

شرایط عضویت:شاغلین و بازنشستگان دبستان

دستگردی و کسانی که آنها معرفی می کنند

 حق عضویت : ماهانه پانصد هزار ریال

 سقف وام : ده میلیون ریال

 تعداد اقساط وام : بیست قسط

 ضمانت پرداخت وام : یک فقره چک یا سفته

به مبلغ وام در مقابل اخذ رسید تحویل صندوق

شده و پس از پرداخت آخرین قسط مسترد می گردد

 وام ضروری : حداکثر پنج میلیون ریال با بازپرداخت

ده ماهه

 شرایط انصراف : در صورت همزمانی تقاضای وام

و تقاضای انصراف از عضویت اولویت با متقاضی وام می باشد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم بهمن 1390ساعت 14:18  توسط احمد کریمیان | 
يك معلم انتقادي را درباره‌ي شيوه‌ي نگارش کتاب‌هاي‌ فارسي مقطع ابتدايي مطرح كرد.به گزارش ايسنا، مسلم گلکار ـ مربي هنر مدرسه‌هاي ابتدايي کرمانشاه - در يادداشتي در اين‌باره نوشته است: «چند سالي است که دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتاب‌هاي درسي وزارت آموزش و پرورش، عنايت ويژه‌اي به کتاب‌هاي فارسي مقطع ابتدايي، بخصوص وضعيت خط تحريري دانش‌آموزان، داشته است. با توجه به اين‌که قواعد خوشنويسي کتاب‌هاي فوق، خالي از اشکال نيست و از طرفي تأکيد آموزش و پرورش بر اين است که دانش‌آموزان مي‌بايست حتماً از شيوه‌ي کتاب استفاده کنند؛ لذا اين معضل باعث شده نبود تفاهم بين مربي خوشنويسي با دانش‌آموزاني که همواره پيرو کتاب هستند، به‌وجود بيايد. به عنوان مثال، طبق قواعد خوشنويسي، حرف «واو» هميشه بايد بالاي خط زمينه قرار بگيرد؛ اما متأسفانه در کتاب فارسي، زير خط زمينه‌ي فرضي نشان داده است. همچنين واژه‌هايي که در آن‌ها حروف «چ ج ح خ» قرار دارد، مانند: عجله، محيط، محله و...، گاهي به‌صورت نستعليق و گاهي نسخ نوشته شده است که سبب سَردرگمي معلم و دانش‌آموز مي‌شود که اميد است لطف دست‌اندرکاران شامل تصحيح اين امور شود.»
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی 1390ساعت 9:33  توسط احمد کریمیان | 
به نام خالق خوبی ها

با سلام ودرود بی پایان به همکاران خوب دبستان دستگردی

انسان های بزرگواری که بذر محبت و دوستی را در دل

کودکان این سرزمین می کارند

این جانب سعادت آن را داشتم که مدتی در کنار شما

زندگی کنم

بدون اغراق   بودن در آن مدرسه از عمرم حساب نشد

کار کردن در آن جا برایم لذت بخش بوده است

حال که از خانواده دبستان دستگردی کمی دور شده ام

بدین وسیله از زحمات و الطاف خالصانه همکاران ارجمندم

کمال تشکر را دارم

بهروزی شما را آرزومندم

شاد و تندرست باشید

۱۳۹۰/۹/۱۵

محمد پوشانه پور

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر 1390ساعت 12:44  توسط احمد کریمیان | 
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حمید رضا حاجی‌بابایی پیش از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران فارس و شبستان در قم بهره‌گیری بیشتر از نظرات علما و مراجع تقلید در خصوص تعلیم و تربیت را عمده هدف سفر خود به قم و دیدار با مراجع تقلید عنوان کرد.
وی همچنین در مورد تعطیلی مدارس در چهارشنبه آینده همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار داشت: چهارشنبه آینده به دلیل واقع شدن در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و ایام متصل به آن و نیز قرار گرفتن سوم امام حسین(ع) مدارس سراسر کشور تعطیل است.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این فرصت امکان بهره‌گیری بیشتر از ایام سوگواری سیدالشهدا را به دانش‌آموزان می‌دهد تا با فراغ خاطر بیشتری در این مراسم‌ها که خود کلاس تربیتی است، شرکت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش خبر داد و افزود: بر اساس نظام جدید آموزشی که طرح آن در دو مرحله در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، پایه ششم ابتدایی به نظام آموزشی به عنوان واسط میان مقطع دبستان و راهنمایی افزوده خواهد شد.
حاجی‌بابایی با تاکید بر اینکه اول راهنمایی از سیستم آموزش و پرورش حذف نمی‌شود، افزود: بین پایه پنجم ابتدایی و اول راهنمایی خلا بزرگی وجود داشت و دانش‌آموزانی که به پایه اول راهنمایی وارد می‌شدند به دلیل ناآشنایی با مقطع بالاتر دچار افت تحصیلی و بلوغ زودرس می‌شدند.
وی از نظام جدید آموزشی بر این اساس به نظام شش شش تعبیر کرد و گفت: در این نظام آموزشی، پیش دانشگاهی حذف و مقطع راهنمایی سه سال و مقطع متوسطه نیز سه سال خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ششم ابتدایی جایگزین اول راهنمایی نمی‌شود بلکه خلا موجود را پر می‌کند و نقش اساسی در تربیت و رشد دانش‌آموز و فونداسیون تعلیم و تربیتی که دانش‌آموز در آن شکل خواهد گرفت، دارد.
وی از اجرای طرح جدید نظام آموزشی با عنوان شش شش از مهر ماه آینده خبر داد و افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی کار مطالعاتی و تحقیقاتی خوبی انجام داده که می‌تواند در تصمیمات گرفته شده، تاثیرگذار باشد.

منبع

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آذر 1390ساعت 12:29  توسط احمد کریمیان | 
به اطلاع شاغلین و بازنشستگان محترم می رساند:

جلسه اعضای انجمن بازنشستگان و اعضای صندوق قرض الحسنه

و کلاس کامپیوتر در محل

بلواروکیل آباد ابتدای جلال آل احمد(ایرج میرزا ) جنب مسکن هما

ساختمان شماره ۲۴ طبقه سوم دفتر صندوق قرض الحسنه بهداشت

تشکیل می گردد

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر 1390ساعت 9:57  توسط احمد کریمیان | 

با افتتاح حساب سیبا صندوق تشکیل شد

شاغلین و بازنشستگان جهت کسب اطلاعات بیشتر

به نماینده های خود مراجعه فرمایند

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر 1390ساعت 18:5  توسط احمد کریمیان | 

رييس گروه سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: آيين‌نامه پايگاه‌ تغذيه سالم (بوفه‌هاي مدارس) در قالب كتاب تدوين و به تمامي مدارس سراسر كشور ابلاغ شد.

 

مهناز تسليمي در گفت‌وگو با فارس‌ توضيح داد: با توجه به اين‌كه آموزش تغذيه سالم و ارائه الگوهاي تغذيه‌اي مناسب جهت پيشگيري از سوءتغذيه و چاقي در دانش‌آموزان از برنامه‌هاي حوزه معاونت سلامت وزارت آموزش و پرورش به شمار مي‌رود، برنامه نظارت بر پايگاه‌هاي تغذيه سالم براساس آيين‌نامه تغذيه سالم ابلاغ و برنامه‌ريزي شده است.

تسليمي با بيان اين‌كه آيين‌نامه جامع پايگاه‌هاي تغذيه‌اي (بوفه‌هاي مدارس) بر سه محور تدوين شده است، بيان كرد: بهداشت محيط و شرايط فيزيكي پايگاه، شرايط فروشنده و متصدي و مواد غذايي مجاز و غيرمجاز از محورهاي اين آيين‌نامه به شمار مي‌رود؛ سازوكار اجرايي در قالب آموزش مديران مدرسه، متصديان بوفه، نظارت ماموران بهداشت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درخصوص ارزيابي و ارزشيابي بوفه‌هاي مدارس نيز در آيين‌نامه اولويت‌بندي شده است.

تسليمي اظهار كرد: براساس آيين‌نامه پايگاه تغذيه مواد غذايي سالم، فروش هرگونه مواد غذايي نظير سرخ‌كردني، شور، پرقند، مواد غذايي كه شرايط بسته‌بندي آنها مناسب نباشد، چيپس، آبنبات، انواع پفك، نوشابه‌هاي گازدار (به‌غير از ماءالشعير) آلوچه و لواشك غيربهداشتي و فاقد بسته‌بندي، ساندويچ سوسيس و كالباس، نوشمك، بستني يخي، برخي از مواد غذايي به دليل چسبندگي بالا كه به سطح دندان آسيب وارد مي‌كند، انواع آبميوه‌هاي غيراستاندارد و ‌مواد غذايي فاقد برچسب در بوفه‌هاي مدارس ممنوع است.

وي گفت: البته در بحث فروش سوسيس و كالباس در بوفه‌هاي مدارس، اگر اين مواد غذايي بهداشتي و از مواد مرغوب تهيه شده باشد، فروش آن مشكلي نخواهد داشت.

ميان‌وعده‌هاي دانش‌آموزان

رييس گروه سلامت مركز تربيت بدني سلامت وزارت آموزش و پرورش با بيان اين‌كه در آيين‌نامه پايگاه تغذيه مواد غذايي سالم درخصوص ميان وعده دانش‌آموزان نكاتي لحاظ شده است، اظهار كرد: مواد غذايي نظير خشكبار بويژه خرما، انواع ميوه‌هاي خشك شده، آجيل با بسته‌بندي بهداشتي بويژه انجيل، توت، كشمش، سويا و انواع شير و فرآورده‌هاي آن براي ميان وعده‌هاي دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

وي افزود: ميوه‌هاي شسته و ضدعفوني شده، انواع بيسكويت، كيك و كلوچه كه با روغن داراي اسيد چرب و ترانس زير 10 درصد تهيه شده باشد، لقمه‌هاي سالم و غذا‌هاي پخته شده نظير آش و حليم كه در مدرسه و با نظارت مربي بهداشت تهيه و توزيع شود نيز در آيين‌نامه پايگاه تغذيه سالم آمده است.

تسليمي به خانواده‌ها توصيه كرد ميان‌وعده دانش‌آموز خود را از مواد غذايي سالم تهيه كنند و دانش‌آموز با خوردن صبحانه وارد مدرسه شود؛ چراكه اگر دانش‌‌آموزي گرسنه از منزل خارج شود، مجبور است از مغازه خارج از مدرسه خوراكي ناسالم خريداري كند.

منبع

+ نوشته شده در  جمعه چهارم آذر 1390ساعت 21:54  توسط احمد کریمیان | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
اخبارتعلیم و تربیت

نوشته های پیشین
93/06/01 - 93/06/31
91/02/01 - 91/02/31
90/11/01 - 90/11/30
90/10/01 - 90/10/30
90/09/01 - 90/09/30
90/08/01 - 90/08/30
90/07/01 - 90/07/30
90/02/01 - 90/02/31
89/09/01 - 89/09/30
89/08/01 - 89/08/30
89/07/01 - 89/07/30
89/05/01 - 89/05/31
89/04/01 - 89/04/31
89/03/01 - 89/03/31
89/02/01 - 89/02/31
89/01/01 - 89/01/31
88/12/01 - 88/12/29
88/11/01 - 88/11/30
88/10/01 - 88/10/30
88/09/01 - 88/09/30
88/08/01 - 88/08/30
88/07/01 - 88/07/30
88/06/01 - 88/06/31
88/05/01 - 88/05/31
88/04/01 - 88/04/31
88/03/01 - 88/03/31
88/02/01 - 88/02/31
88/01/01 - 88/01/31
87/12/01 - 87/12/30
پیوندها
تبیان
یک پزشک
وزارت آموزش و پرورش
جرعه
بسیج امام سجاد علیه السلام
آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد
يادداشت هاي یک خبرنگار
ویکی‌پدیا
خبرنگار
قرائتي
جام جم
همشهری
ایران
بهجت
پزشکان بدون مرز
پزشکان فارسی زبان
سرباز معلم
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
بانک اطلاعات نشریات ایران
118
تکنولوژی و گروههای آموزش عمومی زرین شهر
کتاب موبایل
قفسه
کمیسیون یاددهی - یادگیری آموزش وپرورش زرین شهر
عکس های من در سایت وب شاتس
کتاب های درسی
تصاویر پانوراما
فروشگاه آنلاین کتاب
مجتمع فرهنگی امام محمد باقر
شبکه امام رضا علیه السلام
سبکبالان
آستان قدس
حوزه
مقالات دانش آموزی
دستگردي دو
نيستان
نیم نگاهی به افق
نیستان
گزیده اینترنت
عکس های من در سایت مایکروسافت
وبلاگ دانش آموزی دبستان شهید دستگردی
پرورش شکوفه ها
پایگاه اطلاع رسانی داوری
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM